Deep Shrestha singing famous Narayan Gopal song Galti Hajar Hunchan

Deep Shrestha singing famous Narayan Gopal song Galti Hajar Hunchan

Galti Hajar Hunchan Lyrics By Narayan Gopal

Galti Hajara Hunchhan Yaha Hosa Harako Bela
Akalai Timi Naaau Ma Matiyeko Bela

Mera Yi Haata Harule Kehi Dhata Garna Sakchha
Ani Pyara Garda Gardai Papa Pani Garna Sakchha
Rupako Ke Mulya Hunchha Ma Pasu Bhayeko Bela
Akalai Timi Na Aau Ma Matiyeko Bela

Kahi Dharma Garne Niuma Balidan Huna Napaos
Sampurna Anga Baheka Atyachara Huna Napaos
Mero Kamana Harule Malai Harai Dinchha
Timi Bhanda Timro Yauwan Kahi Maan Harai Dinchha
Rakshaka Malai Nasamjha Ma Raksha Bayeko Bela
Galti Hajara Hunchhan Yaha Hosa Harako Bela